Portál duchovní hudby (PDH) je sdružením těch provozovatelů webových stránek, které jsou věnovány problematice duchovní hudby. Sdružuje aktivní zájemce o duchovní hudbu chrámovou i koncertní, zejména pak ty, kteří výsledky své činnosti na tomto poli chtějí nabídnout i jiným. Portál provozuje, financuje a spravuje Společnost pro duchovní hudbu.
Složky portálu O portálu Registrace Kniha návštěv Pro registrované Novinky
Hlavní stránky portálu

Akce duchovní hudby
On-line vyhledávání akcí duchovní hudby jak při liturgii, tak provozované koncertně. Provozováno ve spolupráci s portálem Res Claritatis. Relativní novinka!

Svatováclavské slavnosti
Stránky každoročního festivalu duchovní hudby Svatováclavské slavnosti.

Časopis pro duchovní hudbu Psalterium
Web časopisu Psalterium, objednávky, předplatné, stará čísla ve formátu PDF, členové SDH a předplatitelé.

Spolkové stránky SDH
O nás jako o společnosti, kontakty, činnost obecná i spolková.

WEB SDH
Původní, stále dobré a občas i doplňované stránky Společnosti pro duchovní hudbu. Naleznete zde zejména dokumenty, články a odkazy na webové stránky sborů a dávnějších akcí. Novější dění hledejte raději na Blogu.

Blog duchovní hudby
Články, stati, polemiky a diskuse o duchovní hudbě, časopis.

Časopis Cyril
Elektronická podoba časopisu duchovní hudbě 1874 - 1948.

Convivium
Web letní školy duchovní hudby pořádané SDH. Convivium je určeno pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům, varhaníkům, duchovním a všem zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby.

Web Musica Sacra
Webové stránky sdružení Musica Sacra. Zpravodaj MS, archiv hudebnin, publikace vydávané a akce pořádané sdružením.

Varhaníci on-line
Stránky o varhanách, varhanících a hře na varhany. Nechybí ani trochu theorie pro varhanickou praxi a varhanické pomůcky či drobná dílka ke stažení. Stránky provozují absolventi varhanického kurzu při Arcibiskupství pražském.

Texty duchovní hudby
Databáze textů liturgické hudby (převážně latinských) s překlady a vysvětlivkami. Primárním účelem tohoto webu je zpřístupnit bohatství cizojazyčných (zejména latinských) textů duchovní hudby těm, kteří příslušné jazyky neovládají.

Psalterium
Psalterium s.r.o. je agentura 100% vlastněná SDH. Jejím prostřednictvím dokazujeme, že je možno pořádat koncerty kvalitní po stránce duchovní, umělecké i komerční. Získaných hmotných dober užíváme k podpoře rekonstrukcí a stavby varhan i podpoře jiných akcí duchovní hudby a tím se snažíme budovat dobré jméno. Přehled podpořených akcí v letech 2003, 2004, 2005.

Setkání sborů plzeňské diecéze 2012

Setkání sborů plzeňské diecéze 2011

Setkání sborů plzeňské diecéze Plzeň 9.10.2010

Setkání sborů plzeňské diecéze Bor u Tachova 10.10.2009Příjemný pobyt na našich stránkách za mediální komisi SDH přeje Jiří Kub