Setkání sborů plzeňské diecéze Bor u Tachova 2009 - audionahrávky

Rezonance – Plzeň
M. Haydn: Veni Sancte Spiritus (spoluúčinkuje schola od sv. Bartoloměje)
G. Albrechtsberger: Missa in D – Gloria

Chrámový sbor Cantus – Stříbro, Klatovy
Prachatický kancionál: Surrexit Christus hodie
Prachatický kancionál: A na zemi budiž lidem
J. V. Božan: Anno přesvatá
W. A. Mozart: Alleluja
Poslyšte křesťané
Pastýři stáda hlídali
(doprovází soubor staré hudby Cavalla)

Hlas – Holýšov
Puer natus in Betlehem
Lord I´m coming home
Cum de core
Pojďte všichni k jesličkám
Magnificat - kánon

Chrámový sbor – Touškov
Anonym: Moteto ke sv. Trojici
A. Gouzes: Moudrost stůl přichystala
P. Vacek, J. Selement: Hubertská mše (výběr)

Chrámový sbor Bor u Tachova
Zdrávas Maria Panno
Taize: Před tebou Pane, temno ztrácí sílu svou
K. Rommel: Nás zavolal jsi Pane
Taize: Misericordias Domini
J. Vokatá: Smiluj se Bože
J. Vokatá: Ave Maria

Chrámový sbor Stráž u Tachova
Šteyerův kancionál: Píseň poutnická
P. Hladký: Rozdávej lásku
J. Schneider: Adoramus Te
J. Hrdlička: Můj Pán radost dává

Chrámový sbor Domažlce
Smilování
A. Bruckner: Locus iste
W. A. Mozart: Lacrimosa
V. A. Michna: Regina coeli
Hosana: Chci Tě Pane chválit

Cantamus pro gaudio Mariánské Lázně
Gregoriánský chorál: Ó, salutaris hostia (hymnus) Calicem salutaris accipiam (Z. Čtvrtek, antifona k přijímání) Crucem tuam, adoramus Domine (V. Pátek, uctívání kříže)
Benešovský kancionál: Crux fidelis (parafráze)
anonym (17. stol.): Aleluja
V. A. Michna z Otradovic: Zase jiná píseň o vzkříšení Páně

Chrámový sbor Tachov
J. V. Božan: Nitida Stella
T. L. da Vittoria: Jesu dulcis memoria
Benešovský kancionál: Ducha svatého dnešní den

Chrámový sbor Cheb
Koleda: Den přeslavný
anonym: Magnificat
G.Young: Aleluja

Schola od katedrály sv. Bartoloměje
J. M. Nunes García: Domine Jesu
anonym: Ó přeslavná Trojice převelebná
H. Schütz: K Tobě s důvěrou oči všech shlíží (Žl. 45)
Prachatický kancionál: Hospodine všemohúcí
Prachatický kancionál: Máme v Pána Boha věřiti

Schola Cantorum Pilsensis
12. Schola Cantorum Pilsensis – 15:30 Gregoriánský chorál: Missa de Angelis (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
Ubi caritas (Z. Čtvrtek, antifona obětování)

Vox Imperfekta Plzeň
J. S. Bach: Jesu, meine Freude (BWV 227)
J. S. Bach: Meine Seel erhebt den Herren (BWV 10)
G. Pitoni: Adoramus te Christe,
H. L. Hassler: Missa secunda (Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)
G. A. Perti: Adoramus te Christe

Schola od Redemptoristů Plzeň
J. S. Bach: Aperite portas
J. S. Bach: Jak pěkně svítí denice
G. Rosini: O Salutaris Hostia
Můj klenote ze všech nejkrásnější
D. Bartolucci: O Sacrum Convivium
Christus iam surrexit


SPOLEČNÝ KONCERT

RORÁTE
aneb
RADOSTNÉ ZPĚVY MARIÁNSKÉ A ADVENTNÍ
Unhošť 1653