Setkání sborů plzeňské diecéze 2010 - audionahrávky

Touch of Gospel – Plzeň
???
Marie Barnett: Breathe
Joakom Arenius: We Pray
???

Rezonance – Plzeň
N. Kubát: Svatý Václave
Ch. Gounod: O salutaris hostia

Chrámový sbor Cantus – Stříbro
M. Praetorius: Aj růže rozvila se
G. M. Nanini: Stabat Mater
J. Berthier: Ad majorem Dei Gloriam
D. Daniels: Bože můj nebeský
(doprovází soubor staré hudby Cavalla)

Hlas – Holýšov
R. Piskáček: Svatý Václave
J. Arcadelt: Ave Maria
Horo krásná (upr. B. Korejs)

Chrámový sbor – Touškov
E. P. Ruppel: Dík Pánu vzdávejme
V. A. Michna: Andělské přátelství
B. Korejs: Krásy Panny Marie
H. Purcell: Sláva Bohu
P. I. Čajkovský: Otče náš

Chrámový sbor Stráž u Tachova
Cantate: Mezi hvězdami
W. A. Mozart: I hvězdy a Slunce
D. Machetta: Zůstaň tu s námi

Dětský pěvecký sbor Ševel, Volyně
W. Byrd: Non nobis, Domine
G. Baini: Panis angelicus
spiritual: Wade in the Water (upr. E. Daniel)
D. Moore: Alleluia

Chrámový sbor Cheb
J. Henderson: Santo
J. Vyhnálek: Ave Maria
C. Casciolini: Panis angelicus
U Betléma (koleda)

Schola od Redenptoristů - Plzeň
G. P. Palestrina: Alma Redemtoris Mater
Franusův kancionál: Zdrávas růže skvoucí
Tebe poem (východní liturgie, solo Jan Fraus)
P. Česnokov: Nyně otpuščaješi

Schola od Redenptoristů společně s katedrální scholou
B. M. Černohorský: Laudetur Jesus Christus

Schola katedrály sv. Bartoloměje
Prachatický kancionál: Deus in adiutorium
H. L. Hassler: Cantate Domino
J. A. Komenský: Studně nepřevážená
O. Mácha: Ó, Králi věků důstojný
A. Scarlatti: Exultate Deo

Schola Cantorum Pilsenensis
B. Pasquini: Missa in festibus duplicibus

Vox Imperfecta - Plzeň
H. L. Hassler: Misa super Dixit Maria (Kyrie)
H. L. Hassler: Missa secunda (gloria)
H. L. Hassler: Misa super Dixit Maria (Sanctus)
F. Fresi: Adoramus te, Christe
G. Aichinger: Regina coeli

Mše svatá
J. Pachelbel: Toccata in g
K. Bříza: Kyre, Gloria
B. Martinů: Hospodin ráčí
K. Bříza: Svatý
K. Bříza: Beránku Boží
J. P. Swelinck: Echofantasia in d
Anonym: Magnificat
J. Pachelbel: Fuga in d

Spojené sbory
Božanův kancionál: Všichni věrní křesťané
Prachatický kancionál: Surrexit Christus hodie
Prachatický kancionál: Poprosmež Ducha svatého
Prachatický kancionál: Vstoupil jest Kristus na nebe
G. F. Händel: Buď Tobě sláva
J. S. Bach: Toccata a fuga d moll