Setkání sborů plzeňské diecéze 2012 - audionahrávky

Rezonance – Plzeň
H. Habert - Hoc corpus
F. X. Müller - Veni, creator Spiritus
R. Dubra - Ubi caritas

Schola Cantorum Pilsenensis
Mariánské nešpory (část)

Chrámový sbor Bor u Tachova
M. Schneider-Trnavský - Přesvaté znamení
J. Vokatá - Ave Maria
V. A. Michna - Slavné Božího Syna vzkříšení
V. Janata - Koleda Moravičanská

Chrámový sbor – Město Touškov
Můj klenote ze všech nejkrásnější
Palestrina - Ó Domine
J. Paukner - Ó Ježíši
A. Hnilička - Sanctus, Agnus Dei

Hlas – Holýšov
Zvěstujem vám radost
Deep River (spirituál)

Chrámový sbor Stráž u Tachova a Pěv. sbor Bělá nad Radbuzou
Buď zdráva Matko soucitu
M. Praetorius - Parvulus nobis nascitur
T. Susato - Cum decore

Chrámový sbor Tachova
B. Korejs - Mnohá dobrodiní
Svatováclavská mše - Kyrie (anonym 1709)
J. Vokatá - Ave Maria

Schola katedrály sv. Bartoloměje
H. Purcel - Alleluia
J. T. Turnovský - Poprosmež Ducha svatého
J. Gallus-Handl - Laetitia sempiterna
G. P. da Palestrina - Sicut cervus desiderat

Chrámový sbor Cheb
J. Vyhnálek - Regina coeli
J. Vyhnálek - Corus Tuum
J. Vyhnálek - Gloria
J. Vyhnálek - Ave Yearchia

Schola od Redenptoristů - Plzeň
Hymnus Akatyst (byzantský hymnus)
Surrexit Christus (anonym)
J. S. Bach - Jak pěkně svítí denice
L. Janáček - Suscepimus
J. Pavlica - Otče náš